Afdruk

Informatieplicht volgens §5 E-Commerce Act, §14 Business Code, §63 Trade Regulation Act en informatieplicht volgens §25 Media Act.

Ennobled GmbH | the wood company

Vogelweiderstraße 49
5020 Salzburg
Oostenrijk
T: +31 71 799 6070
Mail: office@ennobled.at
Route berekenen

Doel van het bedrijf:
Exploitatie van een zagerij
Handel in goederen van allerlei aard,
Productie van bouwmaterialen

Registratienummer bedrijf: FN 522592 v
UID-nummer: ATU 77314728
EORI-Nummer: ATEOS1000101689
Rechtbank van koophandel:
Districtsbestuur Hallein

Informatie over online geschillenbeslechting: Consumenten hebben de mogelijkheid om klachten in te dienen bij het EU-platform voor onlinegeschillenbeslechting: http://ec.europa.eu/odr. Je kunt ook klachten sturen naar het bovenstaande e-mailadres.

Website ontwerp en realisatie

Agentur Werbezeit
Halleiner Landesstraße 58
5411 Oberalm
T: +43 6245 220 71

Vrijwaring

Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie waarnaar u werd verwezen. Als delen of individuele termen van deze verklaring niet legaal of correct zijn, blijft de inhoud of geldigheid van de andere delen onaangetast door dit feit.

Aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website

De inhoud van onze pagina’s is met de grootste zorg samengesteld. We kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina’s in overeenstemming met de algemene wetgeving. We zijn echter niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te controleren of omstandigheden te onderzoeken die duiden op illegale activiteiten. Verplichtingen om informatie te verwijderen of het gebruik ervan te blokkeren in overeenstemming met de algemene wetgeving blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid in dit opzicht is echter pas mogelijk vanaf het moment van kennis van een specifieke inbreuk. Zodra we kennis nemen van dergelijke inbreuken, zullen we deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links naar websites van derden

Onze website bevat links naar externe websites. Wij hebben geen invloed op de inhoud van deze externe websites. Daarom kunnen we geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. Voor de inhoud van de gelinkte pagina’s is altijd de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina’s verantwoordelijk. De gelinkte pagina’s werden op het moment van koppelen gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Illegale inhoud was op het moment van linken niet herkenbaar. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina’s is echter niet redelijk zonder concrete aanwijzingen voor een overtreding. Als wij kennis krijgen van wetsovertredingen, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht

De beheerders van deze website streven ernaar te allen tijde de auteursrechten van anderen te respecteren of eigen of licentievrije werken te gebruiken. De inhoud en werken op deze website die door de beheerders van de site zijn gemaakt, vallen onder het auteursrecht. Bijdragen van derden zijn als zodanig gemarkeerd. Reproductie, bewerking, verspreiding en elke vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht vereisen de schriftelijke toestemming van de respectieve auteur of maker. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor privé-, niet-commercieel gebruik.